Lễ Tiết Giao Tiếp
Khóa học “Lễ Tiết Giao Tiếp” tập trung vào việc hỗ trợ các bạn thiếu nhi và thanh thiếu niên phát triển khả năng giao tiếp dạn dĩ. Chúng tôi hiểu rằng khả năng giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống, và chúng tôi muốn giúp các học viên […]
Xem chi tiết
Lễ Tiết Dự Tiệc
Chương trình trải nghiệm “Lễ Tiết Dự Tiệc” là một khóa học rèn luyện kỹ năng cá nhân dành cho thiếu nhi, thanh thiếu niên và cả người trưởng thành. Chúng tôi hiểu rằng việc biết cách ứng xử và thể hiện phong cách lịch lãm trong các bữa tiệc là một kỹ năng quan […]
Xem chi tiết
Bí Quyết Phát Triên Bản Thân
Xây dựng thương hiệu cá nhân.
Xem chi tiết
Học viên 6-15 tuổi
Học viên 15-16 tuổi
Học viên 18-20 tuổi
Học viên trưởng thành
Tên khoá học
Ngày khai giảng
Đặt khoá học
Lễ Tiết Giao Tiếp
Lễ Tiết Dự Tiệc
Hành Trang Đến Trường
Ở Nhà Một Mình
Bí Quyết Phát Triên Bản Thân
Hành Trình Bay Một Mình
Bé Làm Thiện Nguyện
Tên khoá học
Ngày khai giảng
Đặt khoá học
Lễ Tiết Giao Tiếp
Lễ Tiết Dự Tiệc
Bí Quyết Phát Triên Bản Thân
Tên khoá học
Ngày khai giảng
Đặt khoá học
Tuổi 20 Thật Đẹp
Lễ Tiết Giao Tiếp
Lễ Tiết Dự Tiệc
Hành Trình Tuổi 18 Vào Đời
Tuổi Hoa Niên
Tên khoá học
Ngày khai giảng
Đặt khoá học
Chạm Thành Công Từ Giao Tiếp Cơ Bản
Sức Mạnh Lời Nói
Phong Cách Doanh Nhân Thành Đạt
Lễ Tiết Giao Tiếp
Lễ Tiết Dự Tiệc
Bí Quyết Phát Triên Bản Thân
Hành Trình Bay Một Mình
0797 899 229